Vi arbetar främst med organisationer som har ett 90-konto. Ett 90-konto är en trygghet för givaren, och för vår personal, att organisationen är seriös och att alla insamlade medel används korrekt. Läs mer: www.insamlingskontroll.se

 
 

Vid speciella tillfällen kan vi utföra tjänster åt organisationer eller andra institutioner som inte har ett 90-konto, men då ska dessa antingen ansökt om ett 90-konto eller vara av en icke vinstdrivande natur, t ex har vi utfört kampanjer för Karolinska Institutet.

Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Frivilligorganisationernas Insamlingsråds regler gällande all form av insamling som finns att läsa på deras hemsida: www.frii.se

Vi värnar om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

Vi arbetar för en värld fri från diskriminering där alla människor är lika värda.