Våra telefonkampanjer är alltid utförda med kvalité, kostnadseffektivitet och engagemang. Vi fäster stor vikt vid givarvård som leder till en långvarig relation mellan givaren och organisationen. Vi erbjuder en komplett service: manusskrivning, målgruppsselektering, statistikrapportering, feedback från givarna och våra telefonambassadörer, slutanalys och utvärdering med mera.

 
frb
 

Vi är specialiserade inom s.k. varma samtal till befintliga givare och medlemmar, men vi utför även s.k. kalla samtal. Vi arbetar med en mängd olika upplägg som t ex: uppgradering, konvertering, reaktivering (lapsed), givare till givare, voice to voice, påminnelsesamtal, välkomstsamtal, tacksamtal och undersökningssamtal med mera.

Vår personal får en utförlig utbildning i såväl samtalsteknik som i organisationens arbete. Vi följer FRIIs etiska riktlinjer när det gäller telefonkampanjer och använder oss aldrig av aggressiva eller på annat sätt oetiska försäljningstekniker i telefonen.

Vi har ett ringsystem som vi använder där det finns en mängd olika finesser som kan vara av intresse, t ex automatiskt utskick av E-post eller SMS till de givare som kontaktas, inspelade medgivande, grundlig statistik med mera.